O modlitbě

Modlitba je řeč, prosba k Bohu, k Trojjedinému Bohu, Pánu Ježísí Kristu, žádost k Panně Marii a ke Svatým o přímluvy. Modlitba by měla být na úmysl, který směřuje k pravdě a dobru. Nemůže se katolík modlit za to, aby sousedovi chcípl pes…Je jedno, jestli někdo věří či něvěří v Boha. O modlitbu může požádat ten, kdo se jí nechce vysmívat, jako nějaké hloupé chiméře.

Obdrželi jsme již prosbu od manžela Ivana z Prahy o modlitbu za jeho ženu, která podstupuje operaci.

Modlitba, prosba k Bohu, může se týkat všeho, co nás tíží - za znovunabytí zdraví, za pochopení a lásku v manželství, za volbu životní cesty, za volbu životního partnera, za děti a vnuky, za mír...

Bůh je dobro samo, Bůh modlitby vždy slyší a vyslyší, a to tak, že nám jeho milost a životní nutnost přinese dobro pro naši duši a její duchovní růst. Naše přání v modlitbě nemusí být vždy splněno doslova, ale užitek pro duši - pokoj, klid a nebo řešení věcí modlitba přináší.

Je dobré modlit se za sebe navzájem.

O podporu modlitbou je možné požádat na  naší adrese. Bude se za Vás modlit malé společenství katolíků.

Ave Maria et Josef

zpět na úvodní stránku