Základní literatura

Jan Galandauer: Karel I., poslední český král, Paseka v Praze a Litomyšli 1998
Jan Galandauer: František Ferdinand d´ Este, následník trůnu, Paseka v Praze
         a Litomyšli 2000
Hans Karl Zessner-Spitzenberg: Císař umírá, MCM Olomouc 2004
Československé dějiny v datech, Svoboda Praha 1986
Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner: Lexikon českých panovnických
         dynastií, Akropolis Praha, 1996

Josef Pejřimovský 2005

zpět na úvodní stránku