Levice chce v Evropě nastolit měkkou totalitu

Levice chce v Evropě nastolit měkkou totalitu, říká v rozhovoru pro LN provokativní Ital Rocco Buttiglione, podle kterého si Evropané musejí definovat svoji identitu. Měl se stát eurokomisařem, jeho názory ho ale o křeslo v Bruselu připravily. Rocco Buttiglione nyní zůstává ministrem pro evropské záležitosti v italské vládě.
Přetiskuje článek Kateřiny Šafaříkové z LN ze dne 19. listopadu 2004

LN: Evropský parlament vyslovil důvěru nové komisi a mimo jiné proto, že v ní nejste vy. Vaše názory na homosexuály a ženy vyvolaly mezi poslanci protest do té míry, že byli připraveni komisi zamítnout. Jak se na celou věc díváte s odstupem tří týdnu?

Dodnes to považuji za skandální. Byl to špatný signál pro všechny evropské občany, kteří mají svědomí, protože já jsem byl pranýřován za svoje svědomí. Ve společnosti, která hájí právo na svobodný názor, jsem byl potrestán za jeho vyslovení. Nicméně rozhodl jsem se rezignovat, protože Evropa potřebuje silnou komisi a já jsem nechtěl Barrosa oslabovat.

LN: Trváte na tom, že je v pořádku veřejně hlásit, že homosexualita je hřích? Tím přece říkáte, že homosexuálové jsou rovni zlodějům a dalším "hříšníkům".

Já jsem nic takového neřekl, byl jsem k té formulaci donucen otázkami europoslanců.

LN: Donucen? Nemusel jste homosexualitu přirovnat k hříchu, k tomu Vás nikdo nenutil.

Jen jsem řekl, že i jako politik mám právo si například myslet, že homosexualita je hřích - ostatně všichni jsme hříšníci. Na tomto svém právu trvám. Můj mravní názor ale nesmí nijak ovlivňovat moje konání v politice. Jsem proti diskriminaci homosexuálu a vůbec jakékoli diskriminaci a to jsem také před poslanci několikrát zdůrazňoval.

LN: Proč jste při přípravě Charty základních práv občanu EU, která je součástí euroústavy, požadoval, aby neobsahovala klauzuli o zákazu diskriminace homosexuálu?

Neviděl jsem důvod, proč to explicitně zmiňovat, když stačí obecná zmínka o zákazu diskriminace na základe vyznání, pohlaví, sexuální orientace a podobně, jak to charta obsahuje. Když se neuvažovalo o speciální klauzuli na ochranu třeba svobodných zednářů, proč mít odstavec jen o homosexuálech? Čím stručnější katalog práv, tím lepší.

LN: Říkáte, že mravní názor by neměl zasahovat do politiky. Právě Vy ale vnášíte mravní rozměr do politické debaty! (A těmito svými mravními principy v politice nás - mladé levičáky, materialisty a sexuálně netradičně orientované - neustále hrubě provokujete a urážíte!!! - mysli si novinářka Lidových novin...s)

Opakuji: mám právo na mravní názor a mám právo jej vyslovit, zejména když jsem na něj tázán. Ale nesmí ovlivnit moji politiku, pro niž jsou směrodatné mravně neutrální zákony.

LN: Tak dobře. Jako katolík a politik, jak se díváte na interrupce?

Jako člověk a křesťan si myslím, že interrupce jsou špatné. A jako politik? To je složité. Je nenarozené dítě lidská bytost a měli bychom proto hájit jeho práva včetně práva na život? Máme pak právo jednat v rozporu s vůlí ženy a rozhodovat o jejím vlastním těle? Přiznávám, že na tuto otázku neumím odpovědět jednoduchým ano-ne. Především bychom měli maximálně podporovat ženy, aby chtěly mít děti a nic je nevedlo k tomu jít na interrupci. A když už jsme u toho: neřekl jsem, že ženy mají zůstat doma a starat se o rodinu, jak mi bylo připisováno. Řekl jsem, že mají právo mít děti a být podporovány mužem, pokud se rozhodnou pro rodinný život. Stejně tak ovšem mají právo dát přednost kariéře.

LN: Před časem na konferenci v Miláně jste řekl, že rozruch okolo vás "snad napomůže restaurovat základní hodnoty Evropy" a že chcete vést kampaň v tomto smyslu. Jaké hodnoty máte na mysli a jak chcete vést onu kampaň?

Svoboda projevu, vyznání a svědomí. Člověk osvobozený Bohem, který má úkol ve svém konání hledat pravdu a hájit ji. To je odkaz křesťanství, judaismu a antických filosofů, to je jádro evropských hodnot. Nebudu zakládat žádnou politickou stranu, jen tu chci podnítit diskusi o svobodě slova a o hodnotách, které nás spojují. Evropská levice se snaží nastolit v Evropě nový řád, měkkou totalitu, jejímiž prvními obětmi jsou křesťané a hlavně katolíci.

LN: Co myslíte měkkou totalitou?

Diskriminace jiného názoru než toho, který razí levice. Co je horší, její takzvaná politická korektnost vede k samému popření rozdílu mezi černou a bílou, mezi dobrým a špatným. A to je nebezpečné. Chci-li být dobrý Evropan, musím vědět, co je špatné a co je dobré.

LN: To jsou ale přece relativní pojmy.

Některé věci relativizovat nelze. Bavme se o hodnotách Evropy, ale nesnažme se popřít základní pilíře. Žádné společenství nepřežije, pokud nemá několik pevných spojujících bodů. Pokud si Evropané řeknou, kdo jsou, bude se jim lépe komunikovat s ostatními. Být si vědom své vlastní identity je nesmírně důležité. Zejména teď, kdy se Evropa potýká s islámem, který má v mnoha ohledech jiný hodnotový žebříček, a Evropané s ním budou muset vést dialog. Podle mě mezi tyto základní hodnoty patří jak svoboda slova, tak ochrana rodiny, v níž muž a žena, vzájemně si rovni a respektujíce se, vychovávají děti.

LN: Není ale součástí evropských hodnot také rozšiřování práv jednotlivce včetně přiznání, že rodina nemusí mít jen tu podobu, kterou jste zmínil? Hodnoty přece nejsou statické.

Jsem pro to, aby stát a jeho zákony maximálně chránily práva homosexuálu. Ale neměli bychom jim přiznávat funkci, kterou a priori nemohou mít, tedy mít spolu děti, a tím pádem relativizovat základní jednotku naší společnosti.

LN: Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?

Existují dobré důvody pro a dobré důvody proti a měli bychom se o nich zodpovědně bavit. Turci jsou hrdý národ, který se snaží držet kurs, a Evropa by měla ukázat, že zase umí dodržet slovo, když dala Turecku příslib členství.

LN: Takže jste pro?

Neřeknu vám teď jasné slovo. Debata o Turecku bude trvat ještě dalších deset let a Turci nejsou na konci své cesty. Třeba jen svoboda vyznání, byť asi největší v muslimském světe, tam stále ještě není v praxi beze zbytku dodržována.

LN: Když se tohle zlepší a Turecko splní všechna kritéria členství? Podpoříte coby pravověrný katolík přijetí sedmdesáti milionu muslimu do unie?

Je to možné.

LN: Českého eurokomisaře Vladimíra Špidlu jste před časem chybně označil za exkomunistu a teď jste o Franku Frattinim prohlásil, že je svobodný zednář, ačkoli on to opakovaně popřel. Proč tyhle věci říkáte? Chcete záměrně provokovat?

Řeknu to takhle: jedno z práv, které je nyní katolíkům v Evropě upíráno, je právo na korektní citace v tisku. Nic z toho jsem neřekl a odmítám nálepku provokatéra.

LN: Neřekl jste o Špidlovi, že je to solidní exkomunista?

Novinářem jsem byl dotázán, jestli vím, že pan Špidla, který měl sdílet část mých pravomocí v komisi, je bývalý komunista. Řekl jsem, že to nevím, a dodal jsem, že i kdyby to byla pravda, nic to pro mě neznamená. Jen jsem opakoval informace toho žurnalisty, protože jsem v té době neznal historii pana Špidly. Z tohoto rozhovoru, který byl mimochodem soukromý, pak vyšly jen útržky. V případě pana Frattiniho to bylo podobné: jen jsem řekl, že nevím, zda je Franco Frattini svobodný zednář, a i kdyby byl, není důvod ho kvůli tomu pranýřovat. V tisku se ale hned objevilo, že Buttiglione řekl, že Frattini je svobodný zednář.

LN: To je moc dezinterpretací najednou, nezdá se vám?

Někdo se snaží mě zdiskreditovat. V Evropě a zejména v europarlamentu je silná protiitalská, protikatolická a prohomosexuální lobby, které ovládají masmédia. Když něco řeknu, je to zmanipulováno v můj neprospěch. Jde o komplot proti katolíkům a já jsem první oběť.

zpět na úvodní stránku