Popis použitého znaku císaře a krále bl. Karla I.

střední znak monarchie

Dvouhlavý orel, korunovaný rakouskou císařskou korunou, v pravém pařátu držící žezlo a meč, v levém pařátu říšské jablko.

Na hrudi štít 2 x svisle (na 3 pole) dělený - štít Domu Habsbursko-Lotrinského:
-   pravé pole štítu: původní znak hrabat z Habsburgu - červený lev ve zlatém poli,
-   střední pole štítu: původní znak Vévodství Rakouského
-   levé pole štítu: znak vévodů Lotrinských
Kolem rodového štítu ovinuty řády (od vnějšího ke štítu)
                                                    - Řád Zlatého rouna
                                                    - Vojenský řád Marie Terezie
                                                    - Uherský řád sv. Štěpána
                                                    - Leopoldův řád (Řád sv. Leopolda)
Na pravém křídle:
-   horní štít: Království Uherské - v pravé polovině: Dolní Uhry (Maďarsko)
                                                    - v levé polovině: Horní Uhry (Slovensko)
-   střední štít: Království Haličsko-Vladiměřské
-   dolní štít: Arcivévodství Dolní Rakousy

Na levém křídle:
-   horní štít: Království České
-   střední štít: Království Illyrské (zastupuje pravděpodobně jihoslovanské země)
-   dolní štít: Velkoknížetství Sedmihradské

Na ocasních perech:
-   vpravo nahoře: Vévodství Salcburské
-   vpravo šikmo dole: Vévodství Štýrské
-   zcela dole: Knížecí hrabství Tyrolské
-   vlevo šikmo dole - půlený štít (svisle): v pravé polovině Vévodství Korutanské
                                                                 v levé polovině Vévodství Kraňské
-   vlevo nahoře - půlený štít (svisle): v pravé polovině Markrabství Moravské
                                                           v levé polovině Vévodství Slezské

Poznámka: vpravo a vlevo je popisováno z hlediska znaku, tedy z postoje proti znaku je pravá strana vlevo a levá vpravo.

zpět na úvodní stránku