Znaky zemí Rakousko-UherskaZnaky uprostřed: rakouský říšský znak, uherský říšský znak
horní řada: Čechy, Bosna, Bukovina, Chorvatsko, Dalmacie, Halič, Korutany, Kraňsko.
Znaky vlevo: Přímoří (Istrie, Terst, Gorice, Gradiška), Morava
Znaky vpravo: Horní Rakousy, Dolní Rakousy
Dolní řada: Salcbursko, Slezsko, Sedmihradsko, Slavonsko, Štýrsko, Tyrolsko, Uhry, Voralberg

Postavení jednotlivých zemí je vyznačeno korunami, umístěnými nad štíty:

1. skutečné koruny jednotlivých království a arcivévodství.
Rakouský říšský znak: císařská koruna rakouská
Uherský říšský znak a znak Uher: Svatoštěpánská koruna (královská koruna uherská)
Čechy: Svatováclavská koruna (královská koruna česká)
Dolní Rakousy: koruna arcivévodů rakouských

2. heraldické hodnostní koruny království, které neměly vlastní korunu a dalších zemí:
Království: Chorvatsko, Dalmacie, Halič, Slavonsko: - královské koruny uzavřené
Bosna: královská koruna otevřená
Přímoří: tj. marka Istrie, hrabství Gorice a Gradiška, město Terst - pohanská neboli slovanská koruna
Nad ostatními štíty: knížecí koruny, není rozlišováno mezi velkoknížetstvím Sedmihradským, arcivévodstvím Horní Rakousy,vévodstvími - Bukovina, Korutany, Kraňsko, Salcbursko, Slezsko a Štýrsko, markrabstvím Moravským a knížecími hrabstvími (tj. hrabstvími, jejichž vládce měl titul kníže) Tyrolským a Voralberským.

Popis rakouského říšského znaku:

Viz výše

Popis uherského říšského znaku:

Štít čtvrcený se střední štítem a patní štítkem.
po stranách štítu 2 andělé, držící nad štítem Svatoštěpánsko korunu

Střední štít: Království uherské, štít svisle dělený:

v pravé polovině: Dolní Uhry (4 stříbrné pruhy na červeném štítě)
v levé polovině: Horní Uhry (zelené trojvrší, korunované zlatou korunou a z ní vyrůstající stříbrný dvojramenný kříž)

Vpravo nahoře: Království Chorvátské (stříbrno-červená šachovnice)
Vlevo nahoře: Království Dalmatské
Vpravo dole: Království Slavonské
Vlevo dole: Velkoknížetství Sedmihradské

Patní štítek: Rjeka

Přímoří: složený znak správního území, skládajícího se ze znaků Istrie, Terstu, Gorice a Gradišky, jejichž znaky jsou na čtvrceném štítu.

Pozn.: štíty je popisován z pozice štítu, při pohledu zpředu je pravá strana vlevo a levá vpravo.

Mapa Rakousko - Uherska

zpět na úvodní stránku