Prorok Mohamed, muslim a obyčejný katolík

Historie:

Prorok Mohamed žil v 7. stol. po Kr. a je zakladatelem islámu, jednoho ze 3 současných velkých monoteistických náboženství vedle křesťanství a židovství. Mohamed na židovství i křesťanství navazoval, považoval však Ježíše Krista za pouhého proroka, svého předchůdce a sám sebe za završitele zjevení. Dal v koránu příkaz vést svatou válku proti nevěřícím, ale zároveň zakázal obracet židy a křesťany na islám násilím. V islámské tradici – suně je zákaz zobrazování člověka a vůbec tvorů, který zřejmě pochází ze židovství, resp. Starého zákona. Zákaz zobrazení proroka Mohameda je v islámském světě velice přísný a dodržovaný, zákaz zobrazení člověka a živých tvorů je dodržován alespoň v sakrálním umění.

Karikatury a svoboda tisku:

Slyšeli jsme v rozhlasovém vysílání názor, kdy se představuje obhajoba karikatury proroka Mohameda v tisku jako obhajoba svobody tisku ve jménu republiky, která není povinována respektovat náboženské hodnoty. Ó, jaký omyl. Státní uspořádání může být království, republika…. Toto uspořádání se mnohdy děje z vůle národa, nebo ozbrojených složek nebo z vlivu moci ekonomické apod.

Ale král a císař musí být pomazán, a to již od starozákonních dob. V katolickém okruhu, pak provádí pomazání králů a císařů hlava katolické církve. A tedy nad vším, ať někdo chce nebo nechce je stejně moc Boží. Proto by nikdo neměl ve jménu republiky si dovolit zesměšňovat náboženský symbol. A ještě jedno je stoupenci tohoto názoru přehlíženo – morálka. Přirozený zákon a z něj vyvěrající morálka je Boží stvořitelské dílo, Božím zákonem je potvrzena morálka.

Existuje nejen zákon o svobodě tisku, ale také zákon, zakazující hanobení rasy, národa, náboženství a přesvědčení. Jdou proti sobě? Ne, to by měla být pouze záruka, že svobody tisku nebude zneužíváno. Je zvláštní, když jsou zakazovány ve veřejných školách a prostranstvích křesťanské symboly, kříže nebo o vánocích jesličky s odůvodněním, aby jimi nebyli uráženi nekřesťané, často se mluví právě o muslimech. Ale na druhé straně je ve jménu svobody tisku obhajováno hanobení symbolu právě muslimské víry. Nejde o pokrytectví?

Muslim se cítí pobouřen karikaturami proroka Mohameda, katolík to chápe, také se mu nelíbí, když je zesměšňován Pán Ježíš Kristus a Panna Maria. Cítí proto s těmi, kteří jsou uraženi karikaturami proroka Mohameda. I on touží bránit svou víru. Nemáme rádi, když někdo se takto necitlivě baví a směje. Jsou to asi lidé, kteří nemají úctu ani k proroku Mohamedovi ani k Pánu Ježíši Kristu a Panně Marii, nebo k samotnému Bohu. Nevím, kdyby tomu tak bylo, pak by skutečně mohl mít tento typ lidí dvojí radost, kdyby se muslimský svět pustil do boje s katolickým. Bože, to nedopusť!

Březen 2006

Maria Terez

zpět na úvodní stránku